Quyết định kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm

0
147

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương – Ocean Group (mã chứng khoán OGC- HOSE) vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh quyết định của Tòa án Dân sự Hà Nội.

</p> <p>Theo đó, ngày 14/8, Ocean Group nhận được Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8 về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8 về việc phúc đáp Công văn số 126/2018/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội.</p> <p>Quyết định số 41 nêu: Kê biên, xử lý tài sản của ông Hà Văn Thắm. Tài sản kê biên, xử lý gồm 68,7 triệu cổ phiếu đứng tên doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp tại Ocean Group; 3,3 triệu cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại Ocean Group.</p> <p>Công văn số 3362 nêu: Tài sản đã bị kê biên, xử lý để thi hành án đảm bảo cho nghĩa vụ của Hà Văn Thắm đối với nhà nước, vì vậy ông Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo không được sử dụng các tài sản này để tham gia thỏa thuận dưới bất cứ hình thức nào, trong đó bao gồm cả quyền thỏa thuận với các cổ đông khác tại OGC. </p> <p>Đồng thời, không được thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt, quyền cổ đông (quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và các quyền khác phát sinh từ quyền sở hữu) tại OGC từ thời điểm bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án.</p> <p>Do ông Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo không được sử dụng tài sản đã bị kê biên, để thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền định đoạt đối với tài sản nên người đại diện theo ủy quyền Hà Văn Thắm và người đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp Hà Bảo không có tư cách pháp lý để đại diện cho Hà Văn Thắm và doanh nghiệp Hà Bảo thực hiện quyền chủ tài sản tại OGC cho đến khi ông Thắm thực hiện xong nghĩa vụ về thi hành án.</p> <p>Cũng theo quyết định này, Hà Văn Thắm và doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không được chuyển dịch, sang nhượng số cổ phần nêu trên cho đến khi thi hành xong, hoặc có quyết định khác của cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.</p> <p>Trước đó, đầu tháng 5/2018, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Hà Văn Thắm: chung thân tội Tham ô tài sản; 19 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 20 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; 18 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.</p> <p>Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải bồi thường cho Ocean Bank hơn 700 tỷ đồng.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fquyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+k%C3%AA+bi%C3%AAn%2C+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+kh%E1%BB%91i+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+c%E1%BB%A7a+H%C3%A0+V%C4%83n+Th%E1%BA%AFm&url=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fquyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html&via=Admiralavtomaty+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html&media=http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+k%C3%AA+bi%C3%AAn%2C+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+kh%E1%BB%91i+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+c%E1%BB%A7a+H%C3%A0+V%C4%83n+Th%E1%BA%AFm" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+k%C3%AA+bi%C3%AAn%2C+x%E1%BB%AD+l%C3%BD+kh%E1%BB%91i+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+c%E1%BB%A7a+H%C3%A0+V%C4%83n+Th%E1%BA%AFm%20-%20http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fquyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html" data-text="Quyết định kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/hon-300-to-bao-my-hop-luc-phan-doi-ong-trump.html">Hơn 300 tờ báo Mỹ hợp lực phản đối ông Trump</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://admiralavtomaty.com/the-thao/truc-tiep-u23-thai-lan-0-1-u23-bangladesh-h2-bat-ngo-no-ra.html">TRỰC TIẾP U23 Thái Lan 0-1 U23 Bangladesh (H2): Bất ngờ nổ ra</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-15T10:30:45+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-15T10:30:45+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Admiralavtomaty news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Quyết định kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f9e07668cb8e_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f9e07668cb8e" ><script>var block_td_uid_3_5f9e07668cb8e = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.id = "td_uid_3_5f9e07668cb8e"; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f9e07668cb8e_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f9e07668cb8e_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7323,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.found_posts = "3101"; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.header_color = ""; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f9e07668cb8e.max_num_pages = "517"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f9e07668cb8e); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f9e076692282" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f9e07668cb8e" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f9e07669228b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f9e07668cb8e" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f9e07668cb8e class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính">Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/can-ho-chung-cu-masteri-thao-dien-dep-hai-hoa.html" rel="bookmark" title="Căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền đẹp hài hòa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền đẹp hài hòa"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/can-ho-chung-cu-masteri-thao-dien-dep-hai-hoa.html" rel="bookmark" title="Căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền đẹp hài hòa">Căn hộ chung cư Masteri Thảo Điền đẹp hài hòa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/waterina-suites-don-gian-tre-trung-thiet-ke-dep.html" rel="bookmark" title="Waterina Suites đơn giản trẻ trung thiết kế đẹp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Waterina Suites đơn giản trẻ trung thiết kế đẹp"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/waterina-suites-don-gian-tre-trung-thiet-ke-dep.html" rel="bookmark" title="Waterina Suites đơn giản trẻ trung thiết kế đẹp">Waterina Suites đơn giản trẻ trung thiết kế đẹp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/dia-oc-singa-nhan-dinh-ve-thi-truong-bds-dong-nai-nhung-thang-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/dia-oc-singa-nhan-dinh-ve-thi-truong-bds-dong-nai-nhung-thang-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020">Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ky-co-gateway-dat-nen-cao-cap-phu-hop-moi-truong-nam-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ky-co-gateway-dat-nen-cao-cap-phu-hop-moi-truong-nam-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm">Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/the-aston-nha-trang-khu-do-thi-manh-me-sinh-dong-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/the-aston-nha-trang-khu-do-thi-manh-me-sinh-dong-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển">The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f9e07668cb8e" data-td_block_id="td_uid_3_5f9e07668cb8e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f9e07668cb8e" data-td_block_id="td_uid_3_5f9e07668cb8e"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/quyet-dinh-ke-bien-xu-ly-khoi-tai-san-cua-ha-van-tham.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://admiralavtomaty.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7323' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="a9e5586adc" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="202"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f9e0766973e5_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f9e0766973e5" ><script>var block_td_uid_8_5f9e0766973e5 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f9e0766973e5.id = "td_uid_8_5f9e0766973e5"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f9e0766973e5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f9e0766973e5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.found_posts = "32548"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f9e0766973e5.max_num_pages = "10850"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f9e0766973e5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f9e0766973e5 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/quy-trinh-danh-dau-ce-cho-doanh-nghiep-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt"><img width="128" height="54" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4.png 936w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4-768x327.png 768w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4-696x296.png 696w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/quy-trinh-danh-dau-ce-cho-doanh-nghiep-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt">Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-31T12:06:04+00:00" >31 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/quy-trinh-danh-dau-ce-cho-doanh-nghiep-co-gi-dac-biet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thị trường quốc tế, đặc biệt là Châu Âu hiện là mục tiêu, hướng đi của rất nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất Việt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-phuong-thuc-de-ban-hieu-ro-hon-ve-tieu-chuan-iso.html" rel="bookmark" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO"><img width="128" height="92" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f.png 900w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-768x555.png 768w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-324x235.png 324w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-696x503.png 696w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-582x420.png 582w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-phuong-thuc-de-ban-hieu-ro-hon-ve-tieu-chuan-iso.html" rel="bookmark" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO">đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-31T11:31:41+00:00" >31 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-phuong-thuc-de-ban-hieu-ro-hon-ve-tieu-chuan-iso.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Chắc hẳn đã không ít lần bạn nghe nói tới cụm từ “tiêu chuẩn ISO”, vậy đó cụ thể là gì vậy? Muốn... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính">Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-30T09:00:01+00:00" >30 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Căn hộ dự án Gateway Thảo Điền được phát triển bởi Sonkim Land căn hộ thông thoáng thiên nhiên xanh giá bán hợp lý.... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://admiralavtomaty.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://admiralavtomaty.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/11bet" title="Link vào nhà cái 11Bet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/11bet</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/quy-trinh-danh-dau-ce-cho-doanh-nghiep-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/84e2dc889b742b7beab7bf6b3387cdb4-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/quy-trinh-danh-dau-ce-cho-doanh-nghiep-co-gi-dac-biet.html" rel="bookmark" title="Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc biệt">Quy trình đánh dấu CE cho doanh nghiệp có gì đặc...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-31T12:06:04+00:00" >31 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-phuong-thuc-de-ban-hieu-ro-hon-ve-tieu-chuan-iso.html" rel="bookmark" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/28566b57704eefcd52d28b95d50a266f-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/day-la-phuong-thuc-de-ban-hieu-ro-hon-ve-tieu-chuan-iso.html" rel="bookmark" title="đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO">đây là phương thức để bạn hiểu rõ hơn về tiêu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-31T11:31:41+00:00" >31 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/gateway-thao-dien-can-ho-cao-cap-cuoc-song-sang-trong-day-ca-tinh.html" rel="bookmark" title="Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng đầy cá tính">Gateway Thảo Điền Căn hộ cao cấp cuộc sống sang trọng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-30T09:00:01+00:00" >30 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f9e0766a9dcc --> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>