Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi

0
18

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 18/TB-HĐND về kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

</p> <p>Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá còn nhiều hạn chế, vi phạm về quản lý đất đai, sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. </p> <p>Tại thời điểm giám sát có 383 dự án chậm triển khai, chưa giải phóng mặt bằng, chưa hoàn thành quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sử dụng sai mục đích…</p> <p>Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác số dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn và các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. </p> <p>Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai trong thời gian kéo dài, nhất là các dự án đã được HĐND thành phố, các quận, huyện, thị xã kiến nghị xem xét thu hồi từ các năm trước, các dự án đã được gia hạn song không triển khai, các dự án có ý kiến kiến nghị trực tiếp tại phiên giải trình này; hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án đã giao nhiều năm song nhà đầu tư, doanh nghiệp được giao không hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.</p> <p>Đề nghị UBND thành phố rà soát đảm bảo tính pháp lý, đúng quy định xem xét thu hồi ngay 08 dự án với diện tích 19 ha theo báo cáo số 213/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Thành phố.</p> <p>Đồng thời, công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 47 dự án đủ điều kiện thực hiện thu hồi trong thời gian tới. Hoàn thành trên thực tế việc thu hồi đất đối với 22 dự án đã có quyết định thu hồi từ tháng 10/2012 đến nay chưa thực hiện để dành nguồn lực xây dựng hạ tầng xã hội, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.</p> <p>Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị tăng cường công tác hậu kiểm các dự án sau khi giao đất, cho thuê đất, các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành các dự án đúng tiến độ được phê duyệt. </p> <p>Định kỳ thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai để cử tri giám sát.</p> <p>Trước đó, tại phiên giải trình về tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, hiện thành phố có 47 dự án đã chậm triển khai quá lâu, đã đủ điều kiện để thu hồi.<br /> </p> <p>Đây là các dự án đã được thành phố rà soát rất kỹ lưỡng giai đoạn đầu năm 2018. Trong quá trình rà soát, thành phố cũng đã mời chủ đầu tư lên làm rõ những nguyên nhân chậm tiến độ. Với dự án, có thể tháo gỡ được thì thành phố tiếp tục cho họ đầu tư. Với những nhà đầu tư không thể tháo gỡ được thì Hà Nội cương quyết thu hồi.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i&url=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&via=Admiralavtomaty+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&media=http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=H%C3%A0+N%E1%BB%99i+s%E1%BA%BD+c%C3%B4ng+khai+47+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+vi+ph%E1%BA%A1m+Lu%E1%BA%ADt+%C4%91%E1%BA%A5t+%C4%91ai%2C+s%E1%BA%AFp+thu+h%E1%BB%93i%20-%20http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html" data-text="Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-178-blue-chips-sap-gia-vn30-index-do.html">Chứng khoán chiều 17/8: Blue-chips sập giá, VN30-Index đỏ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://admiralavtomaty.com/the-thao/huyen-thoai-mu-doi-ban-quach-pogba-di-vi-thai-do.html">Huyền thoại MU đòi bán quách Pogba đi vì thái độ</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-16T10:07:50+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-16T10:07:50+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Admiralavtomaty news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Hà Nội sẽ công khai 47 dự án vi phạm Luật đất đai, sắp thu hồi"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5bee74ab9b368_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5bee74ab9b368" ><script>var block_td_uid_3_5bee74ab9b368 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5bee74ab9b368.id = "td_uid_3_5bee74ab9b368"; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5bee74ab9b368_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5bee74ab9b368_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7841,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.post_count = "6"; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.found_posts = "2866"; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.header_color = ""; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5bee74ab9b368.max_num_pages = "478"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5bee74ab9b368); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5bee74ab9f650" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5bee74ab9b368" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5bee74ab9f694" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5bee74ab9b368" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5bee74ab9b368 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng">Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/mon-city-my-dinh-du-an-can-ho-du-an-quy-mo-day-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Mon City Mỹ Đình Dự án căn hộ dự án quy mô đầy sáng tạo"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Mon City Mỹ Đình Dự án căn hộ dự án quy mô đầy sáng tạo"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/mon-city-my-dinh-du-an-can-ho-du-an-quy-mo-day-sang-tao.html" rel="bookmark" title="Mon City Mỹ Đình Dự án căn hộ dự án quy mô đầy sáng tạo">Mon City Mỹ Đình Dự án căn hộ dự án quy mô đầy sáng tạo</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/grand-river-city-du-an-nha-pho-cao-cap-ha-tang-hoan-thien-canh-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Grand River City Dự án nhà phố cao cấp hạ tầng hòan thiện cạnh trung tâm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Grand River City Dự án nhà phố cao cấp hạ tầng hòan thiện cạnh trung tâm"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/grand-river-city-du-an-nha-pho-cao-cap-ha-tang-hoan-thien-canh-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Grand River City Dự án nhà phố cao cấp hạ tầng hòan thiện cạnh trung tâm">Grand River City Dự án nhà phố cao cấp hạ tầng hòan thiện cạnh trung tâm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/athena-complex-khu-do-thi-cham-lo-cuoc-song-bieu-tuong-moi.html" rel="bookmark" title="Athena Complex Khu đô thị chăm lo cuộc sống biểu tượng mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Athena Complex Khu đô thị chăm lo cuộc sống biểu tượng mới"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/athena-complex-khu-do-thi-cham-lo-cuoc-song-bieu-tuong-moi.html" rel="bookmark" title="Athena Complex Khu đô thị chăm lo cuộc sống biểu tượng mới">Athena Complex Khu đô thị chăm lo cuộc sống biểu tượng mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-chung-cu-d-capitale-tran-duy-hung-huong-nhin-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư D’.Capitale Trần Duy Hưng hướng nhìn trải rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư D’.Capitale Trần Duy Hưng hướng nhìn trải rộng"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-chung-cu-d-capitale-tran-duy-hung-huong-nhin-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư D’.Capitale Trần Duy Hưng hướng nhìn trải rộng">Dự án chung cư D’.Capitale Trần Duy Hưng hướng nhìn trải rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-vinhomes-green-bay-chat-luong-vuot-troi.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Vinhomes Green Bay chất lượng vượt trội"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ chung cự Vinhomes Green Bay chất lượng vượt trội"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-vinhomes-green-bay-chat-luong-vuot-troi.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự Vinhomes Green Bay chất lượng vượt trội">Khu căn hộ chung cự Vinhomes Green Bay chất lượng vượt trội</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5bee74ab9b368" data-td_block_id="td_uid_3_5bee74ab9b368"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5bee74ab9b368" data-td_block_id="td_uid_3_5bee74ab9b368"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ha-noi-se-cong-khai-47-du-an-vi-pham-luat-dat-dai-sap-thu-hoi.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://admiralavtomaty.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7841' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="40086a21cc" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="131"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5bee74aba3ffb_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5bee74aba3ffb" ><script>var block_td_uid_8_5bee74aba3ffb = new tdBlock(); block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.id = "td_uid_8_5bee74aba3ffb"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5bee74aba3ffb_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5bee74aba3ffb_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.post_count = "3"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.found_posts = "29833"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.header_color = "#"; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5bee74aba3ffb.max_num_pages = "9945"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5bee74aba3ffb); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5bee74aba3ffb class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng">Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T05:00:04+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khu đô thị Hateco Laroma được phát triển bởi Công ty CP Đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội (Hateco.,Jsc... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/san-pham-dich-vu/cung-cap-dich-vu-sua-chua-bao-duong-binh-nong-lanh-tai-nha.html" rel="bookmark" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà"><img width="128" height="85" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2018/11/0-9uu07H3Kg2fzMIac.jpg" alt="" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/san-pham-dich-vu/cung-cap-dich-vu-sua-chua-bao-duong-binh-nong-lanh-tai-nha.html" rel="bookmark" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà">Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T04:11:23+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/san-pham-dich-vu/cung-cap-dich-vu-sua-chua-bao-duong-binh-nong-lanh-tai-nha.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bạn đang ở quận hà đông, bình nóng lạnh nhà bạn đang bị lỗi, chưa tìm ra địa chỉ để sửa bình nóng lạnh... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/suc-khoe/dan-ong-bung-cang-to-sinh-ly-cang-yeu.html" rel="bookmark" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/08/images-150x150.jpg" alt="" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/suc-khoe/dan-ong-bung-cang-to-sinh-ly-cang-yeu.html" rel="bookmark" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu">Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T03:55:20+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/suc-khoe/dan-ong-bung-cang-to-sinh-ly-cang-yeu.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Đó là cảnh báo rút ra từ nghiên cứu của các chuyên gia ở ĐH Y khoa Weill Cornell, Mỹ vừa công bố trên... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://admiralavtomaty.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://admiralavtomaty.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">188bet</a> , <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá hôm nay">Soi Kèo Bóng Đá Hôm Nay</a> , <a href="http://link12betviet.com/" title="12bet">12bet</a> , <a href="http://www.banh88.info/2017/08/nap-tien-vao-w88-bang-the-cao-vi-ngan-luong.html" title="W88">W88</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-can-ho-hateco-laroma-cong-vien-rong.html" rel="bookmark" title="Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng">Dự án căn hộ Hateco Laroma công viên rộng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T05:00:04+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/san-pham-dich-vu/cung-cap-dich-vu-sua-chua-bao-duong-binh-nong-lanh-tai-nha.html" rel="bookmark" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2018/11/0-9uu07H3Kg2fzMIac-100x70.jpg" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2018/11/0-9uu07H3Kg2fzMIac-100x70.jpg 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2018/11/0-9uu07H3Kg2fzMIac-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/san-pham-dich-vu/cung-cap-dich-vu-sua-chua-bao-duong-binh-nong-lanh-tai-nha.html" rel="bookmark" title="Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh tại nhà">Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng bình nóng lạnh...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T04:11:23+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/suc-khoe/dan-ong-bung-cang-to-sinh-ly-cang-yeu.html" rel="bookmark" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/08/images-100x70.jpg 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/08/images-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/suc-khoe/dan-ong-bung-cang-to-sinh-ly-cang-yeu.html" rel="bookmark" title="Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu">Đàn ông bụng càng to, sinh lý càng yếu</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2018-11-16T03:55:20+00:00" >16 Tháng Mười Một, 2018</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5bee74abe5d55 --> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.8'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.8'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.0.8'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>