Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo vốn vay ODA từ Trung Quốc

0
120

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại (ODA) và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 đến 2020, tầm nhìn 2025 trình Thủ tướng.

</p> <p>Theo đó, trong giai đoạn 2016-2017, tổng ODA và vốn vay ưu đãi ký kết từ các nhà tài trợ đạt 9.198 triệu USD. Trong đó, vốn vay là 8.981 triệu USD. Vay ODA là 6.781 triệu USD, vay ưu đãi 2.200 triệu USD, viện trợ không hoàn lại là 216,8 triệu USD.</p> <p>World Bank và JICA là hai nhà tài trợ vốn vay ODA lớn nhất cho Việt Nam, lần lượt 2.195 triệu USD và 3.060 triệu USD. Trung Quốc là nhà tài trợ lớn thứ 5 của Việt Nam với khoản vay ưu đãi và viện trợ 281,38 triệu USD.</p> <p>Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn vay ưu đãi của Trung Quốc cho Việt Nam tương tự các khoản vay tín dụng xuất khẩu, là các khoản vay có điều kiện, chỉ định thầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc và có điều kiện vay kém ưu đãi hơn so với ODA của các nhà tài trợ khác tại Việt Nam.</p> <p>Vay Trung Quốc đi kèm điều kiện lãi suất khoảng 3%/năm, phí cam kết 0,5%, phí quản lý 0,5%, thời hạn vay 15 năm, thời gian ân hạn 5 năm.</p> <p>Các khoảng vay tín dụng ưu đãi của Trung Quốc được cung cấp qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank).</p> <p>“Tín dụng ưu đãi của Trung Quốc chỉ phù hợp cho các dự án có nguồn thu trực tiếp, có khả năng trả nợ. Một số dự án sử dụng vốn vay, nhà thầu, thiết bị Trung Quốc thường xuyên chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng, tăng tổng mức đẩu tư… ảnh hưởng hiệu quả đầu tư”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định.</p> <p>Do đó, Bộ này đề xuất Chính phủ trong định hướng đối với việc vay nguồn tín dụng ưu đãi của Trung Quốc thời gian tới cần được xem xét và cân nhắc.</p> <p>Cảnh báo vốn vay từ Trung Quốc thời gian sắp tới hoàn toàn có cơ sở bởi hiện Trung Quốc đang thực hiện chính sách đầu tư ra nước ngoài, chuyển giao công nghệ cũ và thực hiện chiến lược: Một vành đai, một con đường của mình.</p> <p>Thời gian qua, tại Việt Nam một số dự án có liên quan đến vay vốn, hợp tác với Trung Quốc đã để lại tiếng xấu và hệ lụy không nhỏ cho nền kinh tế. Đơn cử 12 đại dự án thua lỗ của ngành công thương, có nhiều dấu ấn của nhà thầu, chủ thầu của Trung Quốc như: Đạm Hà Bắc, đạm Ninh Bình, gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2…</p> <p>Rõ nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội), một dự án vừa đội nhiều vốn lại vừa chậm tiến độ gây nhiều phiền toái cho người dân Thủ đô. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông tăng vốn từ 8.769 tỷ đồng lên 47.325 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với vốn đầu tư ban đầu.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%E1%BA%A3nh+b%C3%A1o+v%E1%BB%91n+vay+ODA+t%E1%BB%AB+Trung+Qu%E1%BB%91c&url=http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html&via=Admiralavtomaty+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html&media=http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%E1%BA%A3nh+b%C3%A1o+v%E1%BB%91n+vay+ODA+t%E1%BB%AB+Trung+Qu%E1%BB%91c" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=B%E1%BB%99+K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+v%C3%A0+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+c%E1%BA%A3nh+b%C3%A1o+v%E1%BB%91n+vay+ODA+t%E1%BB%AB+Trung+Qu%E1%BB%91c%20-%20http%3A%2F%2Fadmiralavtomaty.com%2Fnha-dat%2Fbo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html" data-text="Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo vốn vay ODA từ Trung Quốc" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-cong-thuong-van-dan-dau-ve-cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh.html">Bộ Công Thương vẫn dẫn đầu về cắt giảm điều kiện kinh doanh</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/vi-pham-dat-dai-ha-noi-so-va-dia-phuong-bao-chenh-nhau-200-du-an.html">Vi phạm đất đai Hà Nội: Sở và địa phương báo chênh nhau 200 dự án</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-08-14T10:30:48+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-08-14T10:30:48+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Admiralavtomaty news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo vốn vay ODA từ Trung Quốc"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f9b8ead8250d_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f9b8ead8250d" ><script>var block_td_uid_3_5f9b8ead8250d = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.id = "td_uid_3_5f9b8ead8250d"; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f9b8ead8250d_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f9b8ead8250d_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6863,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.found_posts = "3098"; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.header_color = ""; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f9b8ead8250d.max_num_pages = "517"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f9b8ead8250d); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f9b8ead87138" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b8ead8250d" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f9b8ead8714b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b8ead8250d" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f9b8ead8250d class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/dia-oc-singa-nhan-dinh-ve-thi-truong-bds-dong-nai-nhung-thang-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/dia-oc-singa-nhan-dinh-ve-thi-truong-bds-dong-nai-nhung-thang-cuoi-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020">Địa ốc Singa nhận định về thị trường BĐS Đồng Nai những tháng cuối năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ky-co-gateway-dat-nen-cao-cap-phu-hop-moi-truong-nam-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/ky-co-gateway-dat-nen-cao-cap-phu-hop-moi-truong-nam-trung-tam.html" rel="bookmark" title="Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm">Kỳ co gateway đất nền cao cấp phù hợp môi trường nằm trung tâm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/the-aston-nha-trang-khu-do-thi-manh-me-sinh-dong-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/the-aston-nha-trang-khu-do-thi-manh-me-sinh-dong-khu-phat-trien.html" rel="bookmark" title="The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển">The Aston Nha Trang Khu đô thị mạnh mẽ sinh động khu phát triển</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/queen-pearl-khu-do-thi-khong-gian-thu-gian-khong-gian-xanh.html" rel="bookmark" title="Queen Pearl Khu đô thị không gian thư giãn không gian xanh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Queen Pearl Khu đô thị không gian thư giãn không gian xanh"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/queen-pearl-khu-do-thi-khong-gian-thu-gian-khong-gian-xanh.html" rel="bookmark" title="Queen Pearl Khu đô thị không gian thư giãn không gian xanh">Queen Pearl Khu đô thị không gian thư giãn không gian xanh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/khu-do-thi-astral-city-binh-duong-dia-the-hiem-co.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Astral City Bình Dương địa thế hiếm có"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu đô thị Astral City Bình Dương địa thế hiếm có"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/khu-do-thi-astral-city-binh-duong-dia-the-hiem-co.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Astral City Bình Dương địa thế hiếm có">Khu đô thị Astral City Bình Dương địa thế hiếm có</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-dat-nen-barya-citi-dien-tich-linh-hoat.html" rel="bookmark" title="Dự án đất nền Barya Citi diện tích linh hoạt"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án đất nền Barya Citi diện tích linh hoạt"/></a></div> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/nha-dat/du-an-dat-nen-barya-citi-dien-tich-linh-hoat.html" rel="bookmark" title="Dự án đất nền Barya Citi diện tích linh hoạt">Dự án đất nền Barya Citi diện tích linh hoạt</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f9b8ead8250d" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b8ead8250d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f9b8ead8250d" data-td_block_id="td_uid_3_5f9b8ead8250d"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/bo-ke-hoach-va-dau-tu-canh-bao-von-vay-oda-tu-trung-quoc.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://admiralavtomaty.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6863' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="c206b53943" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="58"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f9b8ead89b8f_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f9b8ead89b8f" ><script>var block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.id = "td_uid_8_5f9b8ead89b8f"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f9b8ead89b8f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f9b8ead89b8f_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.found_posts = "32539"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f.max_num_pages = "10847"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f9b8ead89b8f); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f9b8ead89b8f class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/nam-2020-dau-moc-khong-the-quen-di-den-thanh-cong-cua-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo"><img width="103" height="96" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1.png 902w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-768x714.png 768w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-696x647.png 696w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-452x420.png 452w" sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px" alt="" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/nam-2020-dau-moc-khong-the-quen-di-den-thanh-cong-cua-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo">Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:54:37+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/nam-2020-dau-moc-khong-the-quen-di-den-thanh-cong-cua-ronaldo.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thành công vang dội nhất khi Ronaldo đầu quân cho Man Utd hãy cùng điểm lại những cột mốc không thể quên trong suốt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/ban-hieu-ro-bao-nhieu-phan-ve-may-doc-sach-kindle-hien-nay.html" rel="bookmark" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07.png 904w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-768x766.png 768w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-696x694.png 696w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-421x420.png 421w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/ban-hieu-ro-bao-nhieu-phan-ve-may-doc-sach-kindle-hien-nay.html" rel="bookmark" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay">bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:35:08+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/ban-hieu-ro-bao-nhieu-phan-ve-may-doc-sach-kindle-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thế giới ngày càng phát triển, đọc sách là điều cần thiết để bạn có thể nhanh chóng tiếp cận các nguồn tri... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ly-do-khien-nhieu-nguoi-chuyen-sang-lam-quan-ly-nhan-su.html" rel="bookmark" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự"><img width="128" height="75" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0.png 936w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-768x450.png 768w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-696x407.png 696w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-717x420.png 717w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ly-do-khien-nhieu-nguoi-chuyen-sang-lam-quan-ly-nhan-su.html" rel="bookmark" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự">Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://admiralavtomaty.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://admiralavtomaty.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-28T17:25:26+00:00" >28 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ly-do-khien-nhieu-nguoi-chuyen-sang-lam-quan-ly-nhan-su.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bạn có biết rằng ở rất nhiều công ty, doanh nghiệp, ngoài ban làm việc, marketing thì một trong những nơi có tầm... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://admiralavtomaty.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://admiralavtomaty.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://admiralavtomaty.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, <a href="http://soikeo.info/" title="Soi kèo bóng đá">http://soikeo.info/</a> , <a href="https://nhacai247.info/11bet" title="Link vào nhà cái 11Bet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/11bet</a>, <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://thongtinnhacai.com/" target="_blank" title = "nhà cái">Thongtinnhacai.com</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/nam-2020-dau-moc-khong-the-quen-di-den-thanh-cong-cua-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/cf7a170d9ccf6f5b4eb86439b36fa2c8-1-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/nam-2020-dau-moc-khong-the-quen-di-den-thanh-cong-cua-ronaldo.html" rel="bookmark" title="Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành công của Ronaldo">Năm 2020 – Dấu mốc không thể quên đi đến thành...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:54:37+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/ban-hieu-ro-bao-nhieu-phan-ve-may-doc-sach-kindle-hien-nay.html" rel="bookmark" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/a224876b1fd176e03f950c0ebd2a4d07-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/ban-hieu-ro-bao-nhieu-phan-ve-may-doc-sach-kindle-hien-nay.html" rel="bookmark" title="bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle hiện nay">bạn hiểu rõ bao nhiêu phần về máy đọc sách kindle...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-29T06:35:08+00:00" >29 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ly-do-khien-nhieu-nguoi-chuyen-sang-lam-quan-ly-nhan-su.html" rel="bookmark" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-100x70.png" srcset="http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-100x70.png 100w, http://admiralavtomaty.com/wp-content/uploads/2020/10/f3c42337eccaa6705cd12a230c858ff0-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://admiralavtomaty.com/chua-duoc-phan-loai/cac-ly-do-khien-nhieu-nguoi-chuyen-sang-lam-quan-ly-nhan-su.html" rel="bookmark" title="Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý nhân sự">Các lý do khiến nhiều người chuyển sang làm quản lý...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-28T17:25:26+00:00" >28 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f9b8ead9dc08 --> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://admiralavtomaty.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://admiralavtomaty.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>